logotype

Pomiary we wsi Niewiadówek

wst
Kilka lat temu w domu moich dziadków mieszkających w Niewiadowie (gm. Ujazd) odnaleziono stare dokumenty. Wśród aktów notarialnych z lat 20. i 30. XX wieku był jeden w dużo gorszym stanie – postrzępiony, naddarty i wyblakły. Dodatkowo sporządzony był w języku rosyjskim, a widniała na nim data 1876...

 

Czytaj więcej...

Recenzja książki Turbulente Zeiten - Herbert Höft

recenzja

 

Niniejsza książka stanowi kolejną próbę prezentacji przeżyć Niemca zamieszkałego niegdyś w kolonii niemieckiej, tym razem pochodzącego ze wsi Borowo Herberta Höfta. Jego wspomnienia są tym bardziej cenne, że jak dotąd owej wsi bardzo mało poświęcono uwagi. Rodzinna wieś autora w latach 30. i 40. XX w. doznała wielu wstrząsów...

 

Czytaj więcej...

O zlewni w Rewicy – 17 stycznia 1956

Zlewniarką jest Józefa Kijo. Mleko przyjmowała ona w stodole, bo zlewnia nie była wykończona. Podczas przyjmowania mleka odbywały się wciąż awantury między dostawcami i zlewniarką, bo chwiała, żeby jej przynosić „nadlewki” i często sama obrywała z rachunku przynoszone mleko.

Czytaj więcej...

Międzywojenny ruch ludowy - będzelińska "wiciarka" Adela Krakowiakówna

wstepadela
Jeszcze w czasie I wojny światowej, lecz przede wszystkim w II RP na wsiach, szczególnie w południowej części ówczesnego powiatu brzezińskiego, pojawił się żywy ruch ludowy. Ogarnął on między innymi wiejską młodzież, która dostrzegała i odczuwała zapóźnienie wsi i to gospodarcze, i to kulturalno-oświatowe.

 

Czytaj więcej...

Dokumenty Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jankowie

Dokumenty Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jankowie, odnalezione we wsi Ciosny, przez naszą grupę. 

Czytaj więcej...

Kontakt

Kategorie

Koluszki podczas Września 1939-1945 Relacje prasowe o Koluszkach i okolicach Okupacja niemiecka 1939-1945Spisy

Odwiedź nas:

facebook youtube

Partnerzy

2017  Historia Koluszek