Projekt „Godność, wolność, niepodległość” Szkoły Podstawowej nr 1

Projekt „Godność, wolność, niepodległość” Szkoły Podstawowej nr 1

Stowarzyszenie „Historia Koluszek” w okresie od 19 września do 30 listopada 2018 r. współpracowało ze Szkołą Podstawową nr 1 w Koluszkach przy realizacji działań w ramach Projektu „Godność, wolność, niepodległość”. Projekt jest realizowany w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, jak wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych, a także pogłębienie wiedzy historycznej uczniów oraz stworzenie szansy przeżycia historii naszej ojczyzny „na żywo” poprzez wycieczki, prezentacje, wystawy, gry terenowe i rekonstrukcje.

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w inauguracji Projektu w szkole, wycieczce do Warszawy i Ossowa, przygotowaniu wystawy zdjęć, dokumentów i pamiątek, a także współorganizowali Grę miejską „Koluszki między wojnami” oraz Wielką Lekcję Historii na temat „Osiągnięcia niepodległego państwa polskiego w latach 1918-1939”.