Rocznik Historyczny Gminy Koluszki - Numer 1

Rocznik Historyczny Gminy Koluszki - Numer 1

Rocznik Historyczny Gminy Koluszki informuje o działaniach historycznych w danym roku. Ukazał się w ilości 3000 egzemplarzy.