Wycieczka Rowerowa „Tajemnice lasu Scheiblera” - 20.06.2021 r.

Wycieczka Rowerowa „Tajemnice lasu Scheiblera”

20 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie Historia Koluszek zorganizowało wycieczkę rowerową „Tajemnice lasu Scheiblera”. Udział wzięło 35 kolarzy, którzy pokonali 11 kilometrową trasę. Jak przystało na akcje organizowane przez stowarzyszenie – wpleciono dawkę historii.

Wycieczka Rowerowa „Tajemnice lasu Scheiblera”

Przejazd został urozmaicony postojami w miejscach gdzie odkrywaliśmy tajemnice podkoluszkowskiego lasu. Na tzw. „grzybkach” wspomnieliśmy historie: „czarnej drogi”, powstania stacji kolejowej w Słotwinach oraz niemieckich bocznic kolejowych ukrytych niegdyś w lesie. Następnie zobaczyliśmy zachowane okopy z okresu I wojny światowej i wyrobiska kopane przez junaków z Baudienstu. W pobliżu mokradeł stanowiących źródło Piasecznicy przypomnieliśmy legendę o zatopionym mieście Dunaj, o Błotach Kiełpień. Pod koniec wycieczki odwiedziliśmy mogiłę zamordowanych Żydówek w Redzeniu, a następnie udaliśmy się na punkt końcowy przy świetlicy wiejskiej w Redzeniu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie!

Już wkrótce zorganizujemy kolejne krótkie, niedzielne wycieczki rowerowe odkrywając najbliższą okolicę.