Pocztówki

Zbiór pocztówek i kopert po nich, przedstawiających Koluszki, nadanych do Koluszek lub z nich wysłanych.