Prelekcja Kazimierz Borucz - niezłomny z Koluszek

Prelekcja Kazimierz Borucz - niezłomny z Koluszek

Przywracamy pamięć Kazimierzowi Boruczowi ps. Dragon, żołnierzowi KEDYWu Armii Krajowej, następnie członkowi patrolu bojowego pod dowództwem por. Włodzimierza Szustera „Gajdy” działającego w ramach Ruchu Oporu Armii Krajowej. Zamordowanego w katowni WUBP w Łodzi w 1951 r.

Prelekcję będzie można oglądać 14.09.2021 r. o godzinie 18:00.

Prelekcja Kazimierz Borucz - niezłomny z Koluszek - organizatorzy

Zadanie pt. "KAZIMIERZ BORUCZ – NIEZŁOMNY Z KOLUSZEK " jest realizowane w ramach konkursu ofert Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym".

Prelekcja Kazimierz Borucz - niezłomny z Koluszek