Zdjęcia - I wojna światowa

Ryciny, fotografie i ilustracje ukazujące region Koluszek w czasie trwania Wielkiej Wojny w latach 1914 – 1918.