Powstanie Muzeum Koluszek

Powstanie Muzeum Koluszek

Na ten moment czekaliśmy dosyć długo. Nie tylko członkowie istniejącego już od kilku lat Stowarzyszenia „Historia Koluszek", w imieniu którego piszę te słowa, lecz także, w co nie wątpię, jako wyraziciel pragnienia wielu mieszkańców naszego miasta. W dniu 4 października 2016 roku burmistrz podjął decyzję o powołaniu do istnienia Komitetu do spraw powstania „Muzeum Koluszek". Miało to miejsce to podczas spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miejskim , w którym udział wziął burmistrz Waldemar Chałat, jego zastępca Krystyna Lewandowska, doradca burmistrza do spraw rozwoju gospodarczego Gminy Koluszki Mateusz Karwowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Ewa Oleksiak, Honorowy Obywatel Koluszek Kazimierz Zawadzki, przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury oraz Spraw Młodzieży Rady Miejskiej Maria Markowska – Kurc, członkowie Stowarzyszenia „Historia Koluszek" Adrian Kut, Damian Polny oraz Marcin Francikowski z Referatu Oświaty, Edukacji i Informacji Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Temat muzeum w Koluszkach „dojrzewał" długo. Przed kilku laty, 1 sierpnia 2012 swoją działalność zainaugurowała witryna www.historiakoluszek.pl, będąca muzeum internetowym Koluszek. Przed dwoma laty administratorzy tej strony powołali do życia stowarzyszenie historyczne o tej samej nazwie. Celem grupy jest archiwizowanie zdjęć, dokumentów a także przedmiotów o wartości historycznej ważnych dla dziejów naszej miejscowości. Obecnie, po wielu staraniach, powstanie takiego muzeum stało się możliwe. Jego lokalizacja nie jest jeszcze znana. Musimy uzbroić się także w cierpliwość z datą jego otwarcia. Członkowie Komitetu powstania Muzeum chcieliby, aby placówka nie była salką wypełnioną gablotami. – Chcemy stworzyć muzeum z prawdziwego zdarzenia i tak nowoczesne, aby każdy, kto nas odwiedzi, chciał tu wrócić – powiedział doradca burmistrza Mateusz Karwowski.

W muzeum główny nacisk ma być położony na ostatnie półtorawiecze. Będą zatem sale prezentujące historię kolei w Koluszkach, cenne pamiątki naszych mieszkańców, związanych zawodowo z pracą na PKP. W koluszkowskim muzeum znajdować się będzie ekspozycja wojenna, zarówno z okresu I jak i II wojny światowej, a także z 20-lecia międzywojennego i z czasów PRL. W Muzeum Koluszek swoje miejsce znajdzie także wieloletnia obecność na koluszkowskiej ziemi społeczności żydowskiej, która w przededniu wybuchu II wojny światowej liczyła 11% całej populacji Koluszek. Dzieje naszego miasta to także kościół i miejscowa społeczność katolicka. Ważną częścią muzeum będzie sala dotycząca okupacji niemieckiej i ruchu oporu. Mają to być główne, ale nie jedyne ekspozycje koluszkowskiego muzeum.

Nie ma na ten moment pełnego obrazu tej nowej placówki, która, czego wszyscy sobie życzą, uatrakcyjni naszą miejscowość wobec przyjeżdżających czy przejeżdżających podróżnych. Chcielibyśmy, aby nasza placówka była zaopatrzona w nowoczesne systemy informacji. Gdy przypomnieć sobie Muzeum Powstania Warszawskiego albo Muzeum Podziemia Rynku w Krakowie, to „ślinka cieknie" i chciałoby się, aby coś podobnego było w Koluszkach. Czy będą na to środki i możliwości, zobaczymy.

Gdy zapytałem młodych ze Stowarzyszenia „Historia Koluszek", czy mają swego „kandydata" na patrona muzeum, odparli że nie. Nie wiadomo zresztą, czy jest to konieczne. Różne, nie zawsze pozytywne komentarze na temat patronów koluszkowskich rond każą się nad tym zastanowić. Pojawiają się już w związku z tym złośliwe przypuszczenia, jakie imiona będą nosiły następne planowane ronda czy ulice. Może nasze muzeum zostanie po prostu poświęcone pamięci wszystkich mieszkańców Koluszek, którzy żyli przed nami? Machina powstania muzeum w Koluszkach ruszyła.

Zespół roboczy do spraw powstania placówki będzie się odtąd regularnie spotykał, aby omawiać kolejne etapy prac nad stworzeniem muzeum.

– Dużym wyzwaniem jest zbieranie materiałów archiwalnych. Wielu mieszkańców już się z nami podzieliło swoimi zbiorami, a pragniemy dotrzeć do wszystkich. Poszukujemy zdjęć przedstawiających Koluszki, dokumentów, map, opowieści, rzeczy użytku codziennego, umundurowania i wszystkiego co ma związek z Koluszkami. W przypadku zdjęć i dokumentów, nie trzeba się z nimi rozstawać, możemy dojechać i u kogoś zeskanować materiały na miejscu. – zauważa prezes Stowarzyszenia „Historia Koluszek" Adrian Kut.

Zwracamy się do mieszkańców z gorącym apelem o przekazywanie zdjęć i dokumentów lub ich kopii, a także innych cennych dla historii Koluszek przedmiotów, które zostaną następnie eksponatami muzeum. Archiwalia te zostaną skatalogowane. Osoby, które chciałyby je przekazać proszone są o kontakt przez nasze stowarzyszenie, którego dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce „kontakt". Razem stwórzmy izbę pamięci naszych przodków!