Rajd rowerowy Śladami Powstania Styczniowego w okolicy Koluszek

Rajd rowerowy Śladami Powstania Styczniowego w okolicy Koluszek

Nie ma udanych wakacji dla pasjonatów rowerów bez corocznego rajdu. Stowarzyszenie Historia Koluszek od 2017 roku co roku organizuje „święto dla rowerzystów”, tak też było i w tym roku. Rajd ten jest częścią większego projektu o nazwie „Śladami Powstania Styczniowego w okolicy Koluszek” realizowanego przy wsparciu Ministerstwo Obrony Narodowej. Projekt ten ma przywrócić i utrwalić pamięć o naszym lokalnym oddziale partyzanckim. Partnerami rajdu były Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy, Muzeum im. Leokadii Marciniak oraz Rowerowe Koluszki.

Rajd odbył się 16 lipca, od godziny 9 wystartowały dwie piętnastoosobowe grupy na najdłuższą – 100 km trasę, następnie od godz. 11 grupy uczestników na 50 km trasę, a od 12:30 uczestnicy na trasę 20 km. Każdy uczestnik otrzymał identyfikator, rajdową broszkę, mapę swojej trasy, wodę, coś słodkiego, a także nowe wydawnictwo dotyczące Powstania Styczniowego w okolicy Koluszek autorstwa Dominik Trojak i Pawła Goździńskiego. Ta 20 stronnicowa broszura jest doskonałym uzupełnieniem merytorycznym rajdu, ponieważ szczegółowo opisuje wydarzenia z 1863 r. pod Gałkowem, Dobrą i Wolą Cyrusową, które to miejsca uczestnicy odwiedzili.
Intencją rajdu było przywrócenie pamięci o wydarzeniach zapomnianego powstania styczniowego mającego miejsce przed 160 laty, dlatego wszystkie 3 trasy wiodły przez miejscowości i miejsca bezpośrednio związane z powstaniem. Uczestnicy rajdu przejeżdżali przez Gałówek, gdzie stoi pomnik upamiętniający bitwę stoczoną w 1863 r., następnie przez las Gałkowski, gdzie Muzeum im. Leokadii Marciniak przygotowało obozowisko powstańcze z rekonstruktorami kosynierów. Dłuższe trasy wiodły przez miejsce bitwy pod Dobrą oraz przez Wolę Cyrusową, gdzie był kolejny punkt. Pod „pomnikiem Rykały” Paweł Goździński przybliżył wydarzenia jednych z największych bitew powstania styczniowego w dawnym woj. Mazowieckim – bitwy pod Dobrą i Wolą Cyrusową, na tym punkcie można było uzupełnić wodę. Dalej trasa wiodła przez Kołacinek, gdzie przy mogile powstańczej Dominik Trojak opowiadał o pokłosiu bitwy pod Wolą oraz o pochówkach powstańców. Następnie różnymi drogami trasy rajdowe wiodły na finał, trasa 50 km wzdłuż rzeki Mrogi, a 100 km m.in. pod Jeżowem, przez Wolę Łokotową i Świny. Wszyscy szczęśliwie dotarli na finał w Szkole Podstawowej w Różycy.

Rajd rowerowy Śladami Powstania Styczniowego w okolicy Koluszek

Największym wrogiem uczestników nie okazały się kilometry, a sięgający ponad 30 stopni upał i niemal bezchmurne niebo. Mimo to w miejscach pamięci narodowej, przy pomnikach poświęconych powstaniu styczniowemu, w Gałkowie Dużym i Woli Cyrusowej po wysłuchaniu historii z tych miejsc uczestnicy złożyli kwiaty i znicze.

Późnym południem na plac szkolny zaczęły zjeżdżać grupy rajdowe, by następnie zasiąść wśród drzew, przy grillu i tradycyjnym żurku. Wszyscy uczestnicy, których było przeszło 160 osób dotarli na metę, gdzie dopiero po raz pierwszy się spotkali. Przybyli z Koluszek, Brzezin, Łodzi, Piotrkowa, Tomaszowa i wielu innych miejscowości. Dziękujemy za pomoc wszystkim zaangażowanym w organizację rajdu, ale najbardziej dziękujemy uczestnikom, którzy jak zwykle nas nie zawiedli swoją frekwencją!

Rajd rowerowy Śladami Powstania Styczniowego w okolicy Koluszek jest realizowany w ramach zadania pt. „Śladami Powstania Styczniowego w okolicy Koluszek” przez Stowarzyszenie Historia Koluszek w ramach konkursu ofert Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Wdzięczni Bohaterom - Powstańcom Styczniowym”.