Prelekcja „Powstanie Styczniowe w okolicach Koluszek”

W czwartek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach odbyło się spotkanie organizowane przez nasze stowarzyszenie w ramach obchodów 160 rocznicy powstania styczniowego. Spotkanie poprowadził Mateusz Jaśkiewicz. Gościliśmy Dominika Trojaka oraz Michała Rzeźnika z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym, którzy opowiedzieli o lokalnych wydarzeniach powstania, jak również życiorys Pawła Ganier d’Aubin, dowódcy kosynierów wojsk powstańczych. Obejrzeliśmy film przedstawiający tegoroczne rekonstrukcje bitew powstania, a panowie z muzeum podzielili się swoimi przeżyciami z inscenizacji. Adrian Kut przedstawił oraz podsumował projekt „Śladami powstania styczniowego w okolicy Koluszek”.

Prelekcja Powstanie Styczniowe w okolicach Koluszek

Prelekcja Powstanie Styczniowe w okolicach Koluszek

Prelekcja Powstanie Styczniowe w okolicach Koluszek

Preleckja Powstanie Styczniowe w okolicy Koluszek jest realizowana w ramach zadania pt. „Śladami Powstania Styczniowego w okolicy Koluszek” przez Stowarzyszenie Historia Koluszek w ramach konkursu ofert Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Wdzięczni Bohaterom - Powstańcom Styczniowym”.