Gra miejska „Wrzesień 1939 w Koluszkach”

W ramach projektu „Jesień z Historią Kouszek’23” dnia 9 listopada 2023 r. została zorganizowana przez Stowarzyszenie Historia Koluszek przy wsparciu Gminy Koluszki gra miejska „Wrzesień 1939 w Koluszkach. Wydarzenie to przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych miało za zadanie w aktywny sposób przybliżyć tragiczne wydarzenia wojny obronnej we wrześniu 1939 r. oraz pokazać wydarzenia lokalne tego czasu.

W grze miejskiej wzięło udział niemal 60 uczniów z trzech szkół podstawowych, tworząc 6 drużyn. Trasa gry zaczynała się w OSP Koluszki, gdzie uczestnicy otrzymywali swoje pierwsze materiały. Następnie w Bibliotece Miejskiej musieli rozpoznać polskie i niemieckie wyposażenie z okresu II wojny światowej. W Parku Miejskim żołnierz polski potrzebował pomocy przy wykrywaniu niemieckich dywersantów przy pomocy lornetki. Kolejnym punktem była księgarnia przy ul. Brzezińskiej, gdzie na uczestników czekało ułożenie puzzli. Każdy puzzel to wioska, a wszystkie razem ułożyły miasto Koluszki. Następny etap to budynek dawnego Kina „Czary” i zadanie otrzymane od redakcji TwK – odnalezienie 4 pomników w Koluszkach. Przy ul. Westerplatte na uczestników czekali żołnierz i policjant z zadaniem nadania i odszyfrowania za pomocą chorągiewek wiadomości alfabetem Morse’a. Finałowy punkt w OSP Koluszki to ostatnie pytania oraz sprawdzenie testu, który uczestnicy wykonywali w czasie gry miejskiej.

Na podium znalazły się drużyny ze Szkół Podstawowych nr 1, nr 2 i Różycy, ale po dogrywce zwyciężyła drużyna „Wiciaki” z SP nr 2. Każdy uczestnik otrzymał „wyprawkę” z naszymi dotychczasowymi wydawnictwami oraz przedpremierową, nową książką – pamiętnikiem „Wojna zastała mnie w 16-tym roku życia” Krystyny Zarębskiej.

Adrian Kut
Stowarzyszenie Historia Koluszek