Święto Odzyskania Niepodległości 2016

Święto Odzyskania Niepodległości 2016

Dla koluszkowian 10 oraz 11 listopada to dni, w czasie których wspominamy oraz oddajemy cześć poległym i walczącym o niepodległość naszej ojczyzny. 10 listopada odbył się tradycyjny przemarsz z Kościoła pw. NP NMP pod kaplicę cmentarną, gdzie uroczyście odczytano apel poległych, wciągnięto na maszt flagę państwową oraz złożono kwiaty pod tablicami upamiętniającymi miejscowych bohaterów.

Drugi dzień obchodów, czyli 11 listopada, rozpoczął się od patriotycznej Mszy Świętej w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, po czym koluszkowianie w towarzystwie pocztów sztandarowych, harcerzy, wojska, członków Stowarzyszenia Historia Koluszek ubranych w historyczne mundury oraz licznych delegacji przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik Orła Białego. Pierwszy raz od wielu lat w czasie tego święta padał śnieg. Członkowie naszego stowarzyszenia ubrani byli w mundury 1 Armii Wojska Polskiego, która w erze żołnierzy wyklętych staje się zapomnianą i spychaną do historycznego kąta.

Całą uroczystość uświetniła orkiestra OSP w Koluszkach. Prócz tradycyjnych elementów takich jak wciągnięcie flagi państwowej na maszt, salwy honorowej, apelu poległych czy składania kwiatów przez delegacje odbyło się tego dnia Międzypokoleniowe śpiewanie pieśni patriotycznych „Dla Niepodległej" organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w sali Kina „Odeon 3D".

Koncert ten został poprowadzony przez Magdę Królikowską i Mateusza Jaśkiewicza, członków Stowarzyszenia „Historia Koluszek". Wydarzenie to zgromadziło w Miejskim Ośrodku Kultury tak wiele osób, że brakowało nawet krzeseł do dostawienia. Na scenie po raz kolejny pojawił się również „prawdziwy" Marszałek Piłsudski. Było to już drugie takiego typu przedsięwzięcie cieszące się tak dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy czynnie brali udział w śpiewie pieśni takich jak: „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę", „Legiony", czy wykonaną w pozycji stojącej „Rocie".