Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Koluszkach 2017

Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Koluszkach 2017

3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą europejską konstytucję. Uczyniono to w Rzeczpospolitej chcąc ratować kraj przed upadkiem, a ów dokument zwany Ustawą Rządową poczęto nazywać „Konstytucją 3 Maja”. W Koluszkach obchodzenie tego święta stało się tradycją już po 1918 roku i jest kontynuowane po dzień dzisiejszy.

Tegoroczne obchody rozpoczęła Msza Święta w Kościele pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach. Następnie sformowano pochód, który przeszedł ulicami Żeromskiego, Mickiewicza i 3 Maja pod Pomnik Orła Białego. W pochodzie udział wzięły poczty sztandarowe szkół i organizacji z terenu gminy, żołnierze Wojska Polskiego z Tomaszowa Mazowieckiego, klasa policyjno – prawna z ZSP nr 2 w Koluszkach, harcerze i zuchy z 13 Koluszkowskiej Gromady Zuchowej „Słoneczni Tuptusie”, 13 Koluszkowskiej Drużyny Harcerskiej „Anioły”, 45 Drużyny Harcerskiej „Cichociemni”, 3 Drużyny Starszoharcerskiej im. Jana Pawła II.

Stowarzyszenie Historia Koluszek w tym roku odtwarzało pododdział żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego na Wschodzie. Tragiczne losy zarówno tej formacji, jak i tysięcy jej żołnierzy odchodzą dziś w zapomnienie... Dlatego z dumą niesiemy na sztandarze orła piastowskiego utrwalając pamięć o tych, którym dziś jest ona odbierana. Razem z nami w pochodzie brali udział uczestnicy projektu Erazmus plus, studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Konstantine Ebralidze, Aleksandre Kalandadze, Nodar Shavladze oraz Guram Gachechiladze z Gruzji. Uroczystości pod pomnikiem poprowadził Marcin Francikowski, następnie głos zabrał Burmistrz Waldemar Chałat, po czym odczytano apel pamięci, oddano 3 salwy honorowe i złożono kwiaty. Oprawę muzyczną zapewniała Orkiestra OSP w Koluszkach.

Warto wspomnieć, że 2 maja 2017 roku, w Dzień Flagi RP, 13 Koluszkowska Gromada Zuchowa „Słoneczni Tuptusie" oraz 13 Koluszkowska Drużyna Harcerska „Anioły” przeprowadziły na koluszkowskich ulicach akcję promowania polskich barw narodowych przez rozdawanie biało - czerwonych wpinek.