Święto Odzyskania Niepodległości 2014

Święto Odzyskania Niepodległości 2014

10 oraz 11 listopada to dni, w czasie których wspominamy oraz oddajemy cześć poległym i walczącym o niepodległość naszej ojczyzny. 10 listopada odbył się tradycyjny przemarsz z Kościoła pw. NP NMP pod kaplicę cmentarną, gdzie uroczyście odczytano apel poległych i wciągnięto na maszt flagę państwową.

Drugi dzień obchodów, czyli 11 listopada, rozpoczął się od patriotycznej mszy świętej, po czym liczni koluszkowianie w towarzystwie, pocztów sztandarowych, harcerzy, wojska, członków Stowarzyszenia Historia Koluszek ubranych w historyczne mundury oraz licznych delegacji przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik orła białego. Całą uroczystość uświetniła orkiestra OSP w Koluszkach. Prócz tradycyjnych elementów takich jak wciągnięcie flagi państwowej na maszt, salwy honorowej, apelu poległych czy składania kwiatów przez delegacje odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy z nową nazwą skweru. Od tego dnia skwer, na którym znajduje się pomnik orła białego nosi nazwę Koła Polskiej Macierzy Szkolnej.