Konferencja „Władysław Strzemiński – mieszkałem tu!”

Konferencja „Władysław Strzemiński – mieszkałem tu!”

Aby tworzyć lepszą przyszłość, nie powinniśmy zapominać o tym co było w przeszłości. Z taką ideą wystąpili do mieszkańców Koluszek i zaproszonych gości organizatorzy konferencji dotyczącej pobytu i działalności twórczej Władysława Strzemińskiego w Koluszkach w latach 1927 – 1931 pt. „Władysław Strzemiński - mieszkałem tu!”. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, Pan Andrzej Fydrych wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Miejski Ośrodek Kultury w Koluszkach oraz Stowarzyszenie Historia Koluszek. Wydarzenie zostało objęte patronatem Muzeum Sztuki w Łodzi, którego przedstawiciele w postaci Zastępcy Dyrektora ds. Promocji i Upowszechniania Pani Maja Wójcik oraz Pan Leszek Karczewski Kierownik Działu Edukacji gościli na wydarzeniu.

Konferencja „Władysław Strzemiński – mieszkałem tu!”Konferencja „Władysław Strzemiński – mieszkałem tu!”

Temat konferencji dla wielu był stosunkowo nowy i odkrywczy, gdyż nie każdy zdaje sobie sprawę, że tak wybitna postać mieszkała i tworzyła w Koluszkach. Sala koluszkowskiego Kina Odeon 3D zgromadziła ponad 220 słuchaczy, którzy poprzez 5 wykładów i 2 filmy, z uwagą, krok po kroku poznawali dzieje Koluszek i twórcze losy Władysława Strzemińskiego. Ze swoimi autorskimi wykładami wystąpili: Adrian Kut Prezes Stowarzyszenia Historia Koluszek – „Czy Koluszki były prowincją?”, dr Maciej Zdanowicz artysta intermedialny i teoretyk sztuki – „Władysław Strzemiński – artysta, teoretyk sztuki, pedagog. Zarys dokonań czołowego twórcy polskiej awangardy”, Andrzej Fydrych wykładowca ASP w Łodzi – Władysław Strzemiński – dziedzictwo idei” oraz Jacek Ferdzyn architekt – „Przypadek w życiu artysty i architekta. Przypadkowe związki z Władysławem Strzemińskim”.

Podczas konferencji rozstrzygnięto także konkurs plastyczny dotyczący twórczości Władysława Strzemińskiego. Warto podkreślić, że na konkurs wpłynęło aż 66 prac! Werdykt jury nie należał do łatwych gdyż duża ilość dzieł była na zaskakująco dobrym poziomie. Jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach, oto wyniki:

Uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych:
I miejsce - Sandra Hybner, kl. VIc SP nr 2 w Koluszkach
II miejsce - Nikola Kotynia, kl. VIc SP nr 2 w Koluszkach
III miejsce - Emilia Piera, kl. VII SP w Różycy
wyróżnienie - Dawid Kamiński, kl. V SP w Różycy
Specjalna wyróżnienie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koluszkach - Marika Osuchowska, kl. VII SP w Różycy

Uczniowie gimnazjów:
I miejsce - Maja Markiewicz, kl. IIId Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
II miejsce - Anna Wyka, kl. IIIb Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
III miejsce - Oliwia Jeziorska, kl. IIId Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
wyróżnienie - Aleksandra Stańczyk, kl. IIa Gimnazjum w Gałkowie Dużym
wyróżnienie - Weronika Gutowska, kl. IIIc Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Każdy z gości mógł podziwiać prace konkursowe uczniów, gdyż stworzono z nich wystawę na holu ośrodka kultury. W tym miejscu znajdowała się także prezentacja oraz sprzedaż książek i gadżetów związanych z Władysławem Strzemińskim oraz Katarzyną zorganizowana przez Agnieszkę Kurc z Księgarni „Skład Główny”. Konferencja oraz konkurs miały na celu przypomnieć i przybliżyć słuchaczom jaką rolę odegrały Koluszki w życiu i twórczości Strzemińskiego. Mamy nadzieję, że cel ten został spełniony, a postać tego wybitnego artysty plastyka i teoretyka sztuki na stałe wpisze się w pamięć mieszkańców i historię naszego miasta.