Odsłonięcie nowego Grobu Nieznanego Żołnierza w Koluszkach

Odsłonięcie nowego Grobu Nieznanego Żołnierza w Koluszkach

1 sierpnia 2018 nastąpiła od dawna wyczekiwana chwila. W ten szczególny dzień, czyli 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, przy dźwiękach syren na koluszkowskim cmentarzu odsłonięty został nowy Grób Nieznanego Żołnierza. Po uroczystym poświęceniu grobu, odczytany został apel poległych. Następnie delegacje złożyły kwiaty na pomniku, a członkowie Stowarzyszenia Historia Koluszek zapalili znicz. Na uroczystości obecne były: władze miasta i gminy Koluszki, władze Powiatu Łódzkiego-Wschodniego, przedstawiciele i dyrektorzy szkół z Gminy Koluszki, delegacje PSP oraz OSP z Gminy Koluszki, przedstawiciele IPN w Łodzi, a także delegacje z Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym, koluszkowskiego fanklubu Widzewa, klubu motocyklowego Bizon oraz pozostali goście. Warto podkreślić, że na uroczystość przybył bratanek pochowanego w mogile żołnierza Adolfa Klebana, który zginął na stacji w Słotwinach 3 września 1939 roku.

Odsłonięcie nowego Grobu Nieznanego Żołnierza w Koluszkach

Odsłonięcie nowego Grobu Nieznanego Żołnierza w Koluszkach