Otwarcie Sali Muzealnej

Otwarcie Sali Muzealnej

13 października 2018 roku zapisze się znacząco w historii społeczności Koluszek. Tego właśnie dnia o godz. 12:00 została otwarta Sala Muzealna w budynku przy ulicy 3 Maja 17. Nim do tego doszło przez 6 długich lat członkowie Stowarzyszenia Historia Koluszek gromadzili eksponaty, archiwalia i wspomnienia związane z Koluszkami i najbliższą okolicą.

Otwarcie Sali Muzealnej

W 2012 roku Adrian Kut, Mariusz Mąkiewicz oraz Damian Polny, wówczas uczniowie I LO w Koluszkach, utworzyli Internetowe Muzeum Koluszek www.historiakoluszek.pl. Portal powstał ze względu na brak stosownego źródła, z którego możnaby czerpać wiedzę o historii Gminy Koluszki. Gromadzili oni w internecie zbiory pozyskane od koluszkowian - dokumenty, fotografie i materiały filmowe. Bardzo szybko portal zyskał wielbicieli historii lokalnej i przez następne 2 lata wokół założycieli zgromadziła się grupa zapaleńców zdolna poświęcić się zgłębianiu lokalnej historii. Doprowadziło to do sformalizowania grupy i założenia Stowarzyszenia Historia Koluszek w 2014 roku. Prezesem Stowarzyszenia jest Adrian Kut, a skarbnikiem Damian Polny zaś ich głównym celem było założenie Muzeum Koluszek. Od 2014 roku działalność naszej grupy stale rosła, a Stowarzyszenie stawało się coraz to poważniejszą inicjatywą społeczną. Członkowie naszego stowarzyszenia odwiedzali świadków historii, pozyskiwali materiały historyczne i wspomnienia, a także z własnych środków wykupywali pamiątki związane z Koluszkami z rąk prywatnych, z Polski oraz Europy. Dodatkowo członkowie Stowarzyszenia Historia Koluszek zajmują się historią ożywioną, czyli rekonstrukcją historyczną począwszy od czasów rewolucji francuskiej do I poł. XX wieku. Ma to na celu przybliżyć mieszkańcom historię, aby mogli jej w dosłowny sposób dotknąć. Zbiory Stowarzyszenia bardzo szybko się powiększały, a społeczeństwo Koluszek coraz częściej pytało się o możliwość utworzenia miejsca, gdzie zbiory będzie można obejrzeć. Na początku roku 2018 pojawiła się na to realna szansa. Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat oraz Dyrektor Wydziału ds. Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Pan Mateusz Karwowski zaproponowali, aby wspólnymi siłami wraz z naszym Stowarzyszeniem utworzyć Sale Muzealną. Przez kilka miesięcy trwały przygotowania i rozmowy, następnie remont sali i we wrześniu 2018 roku członkowie Stowarzyszenia Historia Koluszek otrzymali klucze do lokalu, w którym miały znaleźć się eksponaty. Od końca września młodzież ze Stowarzyszenia wraz ze swoimi rodzicami oraz przyjaciółmi pracowała w czynie społecznym w powstającej Sali Muzealnej. Po kilku tygodniach praca sala 13 października 2018 roku została otworzona zwiedzającym.

Otwarcie Sali Muzealnej

Uroczystego otwarcia Sali Muzealnej i przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Koluszek Pan Waldemar Chałat, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach Pani Anna Szostak, Pan Poseł Cezary Grabarczyk, Świadek Historii Pan Longin Derwisiński oraz przedstawiciel społeczności uczniowskiej. Na uroczystość przybył również specjalnie ksiądz Stanisław Cichosz, były wikariusz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koluszkach, który dokonał poświęcenia Sali Muzealnej. Po poświęceniu i przecięciu wstęgi zebrani goście udali się na pierwsze zwiedzanie sali. Zwiedzających przywitała prawdziwa niespodzianka, został odegrany Mazur Koluszkowski skomponowany w 1898 roku przez Henryka Eibla na rzecz budowy koluszkowskiego kościoła. Otwarciu Sali Muzealnej towarzyszył piknik historyczny ze strojami historycznymi, wojskowym samochodem oraz grillem. Na wydarzenie przybyło około 250 osób.

Powstała Sala Muzealna jest zaczątkiem przyszłego dużego Muzeum Koluszek z prawdziwego zdarzenia. Jest to miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli przyjść i posłuchać opowieści o historii lokalnej oraz zobaczyć pamiątki z nią związane. Ekspozycja obrazuje życie mieszkańców na tle kolei, rozpoczyna się eksponatami z wieku XIX, a kończy w okresie PRL. Zamiarem gospodarzy Sali Muzealnej jest to, aby miejsce to żyło i nie pełniło funkcji biernej wystawy. Członkowie Stowarzyszenia Historia Koluszek będą organizować spotkania tematyczne, prelekcje oraz projekcje filmowe w towarzystwie darmowej kawy, herbaty i ciastka. Wszystko po to, aby wyjść z historią lokalną do mieszkańców i zaoferować im interesującą możliwość spędzenia wolnego czasu. Stowarzyszenie pragnie, aby Sala Muzealna była miejscem jedności pokoleń, gdzie każdy mieszkaniec, będzie mógł poczuć dawnego ducha Koluszek i uczyć swoje dzieci pięknej historii ich Małej Ojczyzny.

Godziny Otwarcia Sali Muzealnej są zależne od czasu wolnego wolontariuszy ze Stowarzyszenia Historia Koluszek. Planowane jest otwieranie sali dla zwiedzających jeden raz w tygodniu oraz jeden raz w weekend, a także poprzez wcześniejsze umówienie się telefonicznie. Wszelkie informacje na temat wydarzeń planowanych w Sali Muzealnej w Koluszkach możecie Państwo znaleźć na profilu facebookowym historiakoluszek.pl oraz stronie internetowej www.historiakoluszek.pl.


fot. koluszki.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej o historii Koluszek?
Chcesz być pewny prawdziwości tej wiedzy?
Wspomóż nas i kup książkę „Historia Koluszek 1386 – 1949”!