Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Koluszkach 2019

Obchody Święta Konstytucji 3 maja w Koluszkach 2019

3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą europejską konstytucję. Uczyniono to w Rzeczpospolitej chcąc ratować kraj przed upadkiem, a ów dokument zwany Ustawą Rządową poczęto nazywać „Konstytucją 3 Maja”. W Koluszkach obchodzenie tego święta stało się tradycją już po 1918 roku i jest kontynuowane po dzień dzisiejszy. Pierwszy raz pochód trzeciomajowy odbył się ulicą Brzezińską 3 maja 1919 r., co widzimy na poniższym zdjęciu:

Pochód 3 maja 2019 roku ulicą Brzezińską
Pochód 3 maja 1919 roku ulicą Brzezińską

Tegoroczne obchody rozpoczęła Msza Święta w Kościele pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach. Następnie sformowano pochód, który przeszedł ulicami miasta pod Pomnik Orła Białego. W pochodzie udział wzięły poczty sztandarowe szkół i organizacji z terenu gminy, żołnierze Wojska Polskiego z Tomaszowa Mazowieckiego, harcerze i mieszkańcy naszej gminy.

Uroczystości pod pomnikiem poprowadził Marcin Francikowski, następnie głos zabrał Burmistrz Waldemar Chałat, po czym odczytano apel pamięci, oddano 3 salwy honorowe i złożono kwiaty. Oprawę muzyczną zapewniała Orkiestra OSP w Koluszkach. Nasze stowarzyszenie zorganizowało w pobliskiej Sali Muzealnej wystawę najnowszych eksponatów oraz gorącą kawę i herbatę dla wszystkich uczestników uroczystości.

Adrian Kut
fot. Damian Polny