KADROWANIE HISTORII w Sali Muzealnej

KADROWANIE HISTORII w Sali Muzealnej

Spotkania traktujące o historii zarówno lokalnej, jak i powszechnej na stałe wpisały się w działalność Sali Muzealnej w Koluszkach. 27 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie „Kadrowanie Historii” zorganizowane przez Stowarzyszenie Historia Koluszek, za którego przygotowanie spotkania odpowiedzialni byli Adrian Kut oraz Damian Polny.

Po raz drugi podjęto temat operacji łódzkiej 1914 roku. Przypomnijmy, że na poprzednim spotkaniu (28 listopada ubiegłego roku) głos zabierali Dominik Trojak, Paweł Siedlik, Piotr Łyszkowicz oraz Adrian Kut. Pomimo prawie 3 godzinnego spotkania tematu nie udało się wyczerpać. Tym razem wykład dotyczący przebiegu oraz ciekawostek operacji łódzkiej wygłosiła prof. Jolanta Daszyńska z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Poznaliśmy historię użytych pod Koluszkami: pociągu pancernego, samochodów opancerzonych oraz lotnictwa. Następnie głos zabrał dr hab. Paweł Siedlik – reżyser oraz wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi mówiąc o kulisach powstawania filmu „1914. Zanim opadły liście…”, którego projekcja była następnym punktem spotkania. W między czasie wyświetlane były fotosy z planu filmowego wspomnianego filmu autorstwa prof. Tomasza Komorowskiego. Uczestnicy wydarzenia całkowicie zapełnili Salę Muzealną po brzegi. W trakcie spotkania można było skosztować ciasta oraz herbaty z oryginalnego rosyjskiego samowara.

KADROWANIE HISTORII w Sali Muzealnej

Ciesząc się z zainteresowania mieszkańców tematami historycznymi stowarzyszenie planuje kolejne spotkania w tej tematyce. Najbliższe odbędzie się pod koniec marca i dotyczyć będzie Talvisoty, czyli mało znanej wojny fińsko-radzieckiej z przełomu 1939 i 1940 roku. Wszystkim dotychczasowym uczestnikom dziękujemy za obecność i zapraszamy na następne wydarzenia.

Adrian Kut