Początki konspiracji w Koluszkach - wspomnienia Mieczysława Siedlika ps. „Mitręga”

Żołnierze Oddziału Sama Obwodu Brzeziny - Koluszki Armii Krajowej

14 lutego 1942 r. przekształcono Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Publikujemy wspomnienia Mieczysława Siedlika ps. „Mitręga” o początkach koluszkowskiej konspiracji w czasie drugiej wojny światowej w ramach ZWZ oraz przekształceniu w AK.

Żołnierze Oddziału Sama Obwodu Brzeziny - Koluszki Armii Krajowej

Żołnierze Oddziału "Sama" Obwodu Brzeziny - Koluszki Armii Krajowej. Kołacinek, wrzesień 1944 r. Stoją od lewej: Kazimierz Lisik „Grom II” Stanisław Szałkowski „Wanda” Teodor Zep „Witt” Olgierd Monowid „Zelina” Zygmunt Ciećko „Witold” Stanisław Kostrzewa „Krajewski” Zbigniew Szperling „Langiewicz” Leżą od lewej: Tadeusz Cichecki „Sekcja” Jerzy Szymczak „Niemir” Tadeusz Jasiński „Pik” Stanisław Olechowicz „Lot”